Google Ads: En komplet guide til effektiv annoncering online

23 feb. 2024

At lancere en Google Ads (Google adwords) kampagne kan virke som en labyrint af muligheder og faldgruber, som let kan sluge budgettet.

En velkendt anekdote illustrerer paradokset: Jo mere vi investerer i online annoncering, desto større er Googles gevinst, uafhængigt af vores succes.

Ved at dykke ned i essensen af Google Ads, kan man ruste sig mod unødvendige udgifter og skabe kampagner, der virkelig flytter forretningen.

Kom godt i gang med Google Ads

Som marketingansvarlig står du overfor et virtuelt skakspil, hvor hvert træk kræver omhyggelig overvejelse. Det er essentielt at grundlægge en stærk basis, før du dykker ned i Google Ads’ komplekse univers. Begynd med en klar forståelse af dine målsætninger, målgruppe og kerneprodukter. Inden den første annonce oprettes, bør du fastslå målbare KPI’er, der afspejler dine forretningsmål. En målrettet og data-informeret tilgang er nøglen til en succesfuld start med Google Ads. Der findes et hav af videoer og guides på youtube osv. men husk at Google ads, ligesom så mange andre aspekter af onlineannoncering, er omskiftelig, så hvis det er muligt, vil jeg anbefale at tjekke hvor gammel el Google ads guide eller video er før du sætter din marketing investering på spil.

Grundlæggende vil jeg sige at jo større begrænsning der er i dit budget, ( det svarer Google pudsigt nok selv på) desto større krav stilles der til den tekniske opsætning af kontoen, det kan derfor være dyrt sparede penge, ikke at konsultere en Google ads konsulent.

Opret din første Google Ads-konto

Når du starter med Google Ads, er det essentielt at skabe en solid kontostruktur. Dette vil fundamentere dine kampagner og muliggøre effektiv skalerbarhed og optimering.

Etablering af en Google Ads-konto begynder med en grundig forståelse af din virksomheds mål. Definer dine målgrupper, produkter og tjenester for at sikre en målrettet annonceringsindsats.

Hver Google Ads-konto er unik, justeret efter virksomhedens specifikke behov.

Med en veldefineret målgruppe og klar forståelse af dine mål kan du oprette kampagner, der engagerer og konverterer. Tilgangen bør være datadreven og orienteret mod konstant læring og tilpasning.

Forståelse af Google Ads-strukturen

Strukturen i Google Ads er hierarkisk opbygget.

Kernen i denne struktur er kampagnerne, som definerer det overordnede formål og budget. Indenfor kampagnerne findes annoncegrupper, hver især med et sæt af relevante annoncer og nøgleord. For at sikre en succesfuld implementering, er det essentielt at have en dybdegående forståelse for, hvordan disse elementer interagerer og supplementerer hinanden. Specifikt, er det nødvendigt at forstå vigtigheden af at matche annoncer med brugerens søgeintention.

Annoncerne er, hvad brugeren ser.

At være i stand til at segmentere dine annoncer præcist – ved hjælp af annoncegrupper – muliggør en mere specifik og målrettet online annoncering. Det er fundamentalt, at hver annoncegruppe indeholder nøgleord, som er omhyggeligt udvalgt for at reflektere brugeres søgeadfærd og intentioner. En effektiv nøgleordsstrategi kan øge relevansen af dine annoncer og forbedre deres Quality Score, hvilket er en vurdering af hvor relevante og brugervenlige Google vurderer dine annoncer og landingssider til at være.

Nøgleordene er søgemaskinens sprog.

Effektive nøgleord er livsnerven i en Google Ads-kampagne. De fungerer som bindeled mellem brugerens søgeforespørgsel og din annonce. Et afsnit dedikeret til nøgleordsanalyse, udvælgelse og løbende optimering vil være essentiel for de ønskede resultater. Herunder faldgruber og best-practices for en strategisk tilgang til nøgleordsvalg vil blive præsenteret, så læseren kan undgå de mest almindelige fejltagelser.

Skab en vellykket annonce og landingsside for harmoni.

Slutteligt, er sammenhængen mellem annoncen og landingssiden afgørende. Disse skal være koordinerede for at give brugeren en sømløs oplevelse og opmuntre til conversion. Vores detaljerede gennemgang vil beskrive nøgleelementerne for at skabe en overbevisende annonce og en overensstemmende landingsside, designet til at forføre og konvertere brugeren i kunderejsen. Her er analyse af indhold, CTA-knapper og brugervenlighed på landingssider nøgleord for succes.

Vælg de rette keywords

Korrekt nøgleordsudvælgelse er fundamentet for en vellykket Google Ads-kampagne, da de forbindes med brugernes søgeintentioner og sikrer relevans. Overvej søgevolumen, konkurrence og relevans i afstemningen med din forretningsmålgruppe.

Undgå overdreven brug af generiske søgeord, som kan spise budgettet uden at konvertere effektivt.

I nøgleordsforskningen er det centralt at forstå brugernes søgeadfærd, herunder synonymer og long-tail søgefraser, som kan føre til højere konverteringsrater.

Desuden spiller nøgleordets relevans en kritisk rolle for kvalitetsscoren, som påvirker både annonceposition og omkostningerne per klik.

Nøgleordene skal løbende justeres baseret på performance-data; dette indebærer at tilføje, pause eller udelukke termer, der ikke yder til kampagnens succes.

Overvej brugen af negativ søgeordslisten for at undgå irrelevant trafik, hvilket forbedrer annoncepræstationen og budgeteffektiviteten.

Effektiv Kampagneopsætning

En effektiv kampagneopsætning i Google Ads kræver en minutiøs forberedelse og indgående forståelse for din målgruppes online adfærd. Det starter med en struktureret kontoopbygning, hvor kampagner, annoncegrupper og annoncer klart afspejler virksomhedens produkter eller ydelser. Gennemtænkt segmentering efter geografi, demografi og brugeradfærd er afgørende for at sikre höj relevans og dermed en stærk kvalitetsscore. Konstant monitorering og optimering er nødvendig for at holde kampagnens performance i top og sikre, at du får mest muligt ud af dit annoncespend. Med en detaljeret og velovervejet opsætning, positionerer du din kampagne til at levere målrettede budskaber, der resonerer med din målgruppe og fører til konvertering.

Udvikling af en targeting-strategi

Effektiv targeting er kernen i enhver Google Ads kampagne.

For at udnytte dit annoncespend mest optimalt, bør man udvikle en targeting-strategi, der nøje retter sig mod den mest relevante målgruppe. Det indebærer indgående analyser af målgruppens adfærdsmønstre, interesser og demografiske karakteristika for at etablere præcise targeting-parametre. Disse data kan eksempelvis indhentes via Google Analytics, som giver dybdegående indsigt i brugeradfærd. Bearbejdelse af dataene danner grundlag for din strategiske tilgang.

Identifikation af målgruppen er essentiel for en skarpere targeting.

Ved at anvende segmentering på baggrund af geografisk placering, alder, køn og interesser opnår du en mere effektiv annonceeksponering. Det er dog væsentligt – og her kommer paradokset ind i billedet – at tage højde for Google’s egne anbefalinger. Overvej altid anbefalingerne kritisk, da Google som annonceringsplatform også har økonomiske incitamenter i at forøge dit annoncespend.

Din strategi skal løbende justeres baseret på præstationsdata.

Det er vigtigt at fastholde en iterativ tilgang til optimering af din targeting-strategi, ved konstant at analysere og reagere på kampagnepræstationerne. Anvendelse af konverteringsdata og brugerfeedback er afgørende for at sikre, at du rammer den rette målgruppe og undgår spild på irrelevant trafik. Tænk i kontinuerlig optimering, stadig med en kritisk tilgang til de forslag som platformen selv tilbyder.

Annoncedesign og budskab

Visuel tiltrækning er fundamentet for et stærkt annoncedesign.

Et veldesignet annonce skal ikke alene fange opmærksomheden, men også formidle et klart og overbevisende budskab, der appellerer til den definerede målgruppe. Visuelle elementer såsom billeder, farver og typografi skal arbejde sammen for at skabe en umiddelbar interesse, mens tekstelementerne præcist og forståeligt formidler annoncens kernebudskab.

Budskabet skal være kort, præcist og tillokkende.

Relevansen af dit indhold er nøglen til interaktion. Det kræver derfor nøje overvejelse af sproget og det ønskede call-to-action. Spørg dig selv: Hvad er den mest overbevisende fordel ved mit produkt eller service, og hvordan kommunikeres dette effektivt i en Google annonce?

Et overbevisende budskab kan drive konverteringer.

Skab tillid umiddelbart ved at være klar i din kommunikation og love kun det, du kan holde. Evidensbaseret indhold, såsom kundeanbefalinger eller statistikker, kan understøtte troværdigheden og overbevise potentiale kunder om at tage næste skridt i kunderejsen. Husk at hver annonceringsindstilling – visning, søgning, shopping eller video – har sit eget sæt af design og budskabsbestemmelser, som skal følges nøje for optimal ydelse.

Budget og budgivning

Effektiv håndtering af budgettet er en forudsætning for at optimere dine Google Ads’ afkast.

 1. Definer et klart dagligt/månedligt budget som afspejler din virksomheds markedsføringsmål.
 2. Vælg en budstrategi der stemmer overens med dine kampagnemål, fx maksimer klik, mål-CPA eller ROAS.
 3. Overvåg og juster bud løbende for at sikre, at du rammer de mest profitable søgeord eller placeringer.
 4. Tilpas bud baseret på enhed, tidspunkt og geografisk placering for at optimere forbrug og konvertering.
 5. Anvend budgetallokering til at fordele midlerne mellem kampagner efter performance.Budgivning er ikke en statisk proces, men en dynamisk justering baseret på data.

Konstante analyser af performance-data er essentielle for at tilpasse budgetter og bydestrategier effektivt.

Optimering af dine Annoncer

For at finjustere dine Google Ads-annoncer er det afgørende at dykke ned i data og forstå, hvilke annoncer der performer bedst. Anvendelse af A/B-tests er en effektiv metode til at sammenligne forskellige annonceversioner. Ved at variere overskrifter, beskrivelser og call-to-actions kan du bestemme, hvilke elementer der resonerer bedst med dit publikum og dermed øge sandsynligheden for konvertering. Monitorering af klikfrekvens (CTR) og konverteringsrate giver indblik i, hvilke annoncer der trækker brugeren ind.

For at opnå en optimal annoncering skal man også være opmærksom på sæsonbetingede trends og brugernes adfærd. Tilretninger af annoncer efter årstid, helligdage eller specifikke events kan medføre en betydelig løft i relevans og engagement. Derfor er det essentielt løbende at justere og opdatere dine annoncer for at sikre, at de forbliver aktuelle og appellerer til brugerens aktuelle interesser og behov.

Analyser kampagneresultaterne

Når kampagnen er kørt en tid, er det vigtigt at analysere resultatet. Hvordan har dine annoncer præsteret? Har de nået de opstillede mål? Ved at kigge på nøgledatapunkter kan du få et klarere billede af kampagnens effektivitet.

Gennem grundig analyse af konverteringsrater, CTR og kvalitetspoint kan du identificere styrker og svagheder i din kampagne. Disse indsigter gør det muligt at træffe informerede beslutninger om fremtidige tilpasninger og optimeringer, som kan forbedre kampagnens præstationer betydeligt.

Det er afgørende at forstå sammenhængen mellem de forskellige statistikker og kampagnens overordnede mål. Konverteringsraten kan eksempelvis være høj, men hvis hovedparten af konverteringerne ikke fører til rentable kundeaktioner, skal strategien revurderes og justeres.

Anvendelse af Google Ads’ konverteringssporing er essentiel for at få det fulde overblik over brugeradfærd efter klik på annoncen. Det hjælper med at forstå, hvilke annoncer der driver faktiske salg eller andre værdifulde handlinger, og ikke blot trafik.

Endelig skal du sørge for at revurdere kampagneresultaterne regelmæssigt. Google Ads-landskabet ændrer sig konstant, og det er vitalt at være agil og klar til at tilpasse sig nye trends og ændringer i brugeradfærden for at vedblive at være konkurrencedygtig mod andre virksomheder og andre annoncører.

Justering og forbedring af annoncer

For at optimere dine Google Ads, er det essentielt at monitorere kampagnens effektivitet og foretage løbende justeringer. Dette fordrer en detaljeret analyse af kampagnens datastrømme.

Ændringer bør ikke foretages overilet, men baseret på klar dataindsigt. Så vent, evaluer og agér derefter.

Det er vigtigt at eksperimentere med forskellige annonceversioner for at identificere, hvilke elementer – såsom overskrifter, beskrivelser og opfordringer til handling – der genererer den bedste præstation. Split-tests kan anvendes for at finde de mest effektive kombinationer.

En grundig vurdering af annoncepræstationer indebærer også at kigge på søgeordskvaliteten og klikfrekvensen (CTR). Dette kan til tider kræve en kritisk analyse af de søgeord, der trigger din annoncevisning. Vær opmærksom på at justere budstrategier og -præferencer i takt med indsigt, der opnås fra præstationsdata, såvel som at holde øje med konkurrencens bevægelser. Husk, en “set-and-forget” tilgang til Google Ads er sjældent frugtbar.

A/B-test for maksimal effektivitet

A/B-testning, eller split-testning, er en essentiel metode til at optimere dine annoncers præstationer på Google Ads. Ved hjælp af denne teknik kan du systematisk sammenligne to versioner af en annonce for at afgøre, hvilken der performer bedst.

Gennem A/B-test kan specifikke elementer isoleres og evalueres. Dette skaber grundlag for datadrevne beslutninger.

Det er afgørende at teste én variabel ad gangen, for eksempel en overskrift eller et opkald til handling. Denne kontrollerede testmetode sikrer, at du kan identificere nøjagtigt hvilke ændringer, der påvirker annoncens effektivitet positivt.

Ved at implementere A/B-test i din annonceringsstrategi kan du kontinuerligt forbedre dine kampagner og opnå en højere return on investment (ROI). A/B-test skal dog udføres med omhyggelighed for at sikre, at testene er statistisk signifikante og giver pålidelige resultater. Derfor anbefales det at søge vejledning fra en Google Ads konsulent eller en AdWords konsulent, som kan hjælpe med at strukturere og fortolke A/B-test.

Avancerede Google Ads-strategier

For at forfølge avancerede Google Ads-strategier er det væsentligt at mestre kunsten i budjusteringer baseret på enheder, geografiske placeringer og tidspunkter på dagen. Disse justeringer, kendt som bid modifiers, tillader finafstemning af dine bud efter de betingelser, hvor dine annoncer yder optimalt, opnår maksimal konvertering, og sikrer bedst mulighed for højt afkast af investeringen.

Yderligere kan skabelsen af målrettede landingssider for hver annoncegruppe væsentligt øge relevansen og dermed konverteringsraten. Dette kræver en grundig forståelse af din målgruppes søgeintentioner og adfærd, samt kompetencer inden for websidedesign og brugeroplevelse, for at sikre, at besøgende mødes af et indhold, der motiverer til handling.

Udnyt Remarketing og retargeting

Remarketing og retargeting er kritiske redskaber i digital annoncering, der muliggør genengagement med brugere, der allerede har udvist interesse for din virksomhed.

 1. Definér målgruppe: Segmentér brugerne baseret på deres interaktioner med dit site.
 2. Tilpas annonceindhold: Skab personlige og relevante annoncer, der afspejler brugerens tidligere adfærd.
 3. Fastlæg budstrategi: Vælg en aggressivitet i bidding, der er proportional med brugerens forventede værdi.Gennem strategisk retargeting kan du øge konverteringsraterne markant og opnå en højere ROI.

Remarketing kampagner bør overvåges nøje for at finjustere budskaber og bud for at maksimere effektiviteten.

Integration med Analytics for dybere indsigt

At koble Google Ads sammen med Google Analytics er fundamentalt for at opnå fuld gennemsigtighed i dine datastrømme. Indsigt opnået her kan revolutionere din tilgang til annoncering.

Ved at aktivere sporing mellem de to platforme, får du adgang til detaljerede rapporter om brugeradfærd. Disse rapporter kan afsløre, hvilke annoncer der driver konverteringer og styrke din beslutningsproces.

Integrationen muliggør en indsigt i hele kunderejsen, fra det første klik på din annonce til den endelige konvertering. Dette skaber en overordnet forståelse af kampagnens præstationer og ROI.

For at dykke dybere ned i dataene kan du benytte Analytics’ avancerede segmenteringsværktøjer. Disse giver dig mulighed for at analysere trafikken ud fra specifikke kriterier og forfine din målgruppe.

Brug af Analytics i samspil med Google Ads kan nærmest betragtes som et navigationsinstrument. Det styrker din evne til at kursjustere kampagner og optimerer investeringsafkastet betydeligt.

Lær af en Google Ads konsulent

En Google Ads konsulent kan være din genvej til en effektiv og målrettet annonceringsstrategi. Deres indsigt og erfaringsgrundlag tilbyder uvurderlig vejledning.

 • Indgående kendskab til kampagnestrukturering og optimering
 • Erfaring med budstrategier og omkostningseffektivitet
 • Forståelse for søgeordsanalyse og relevante annoncetekster
 • Ekspertise i at udnytte målgruppesegmentering og placering
 • Evnen til at tolke data for at forbedre ROI (afkast af investering)

En dygtig Google Ads konsulent kan hjælpe dig med at navigere i Googles mange anbefalinger og sikre, at dine investeringer fører til reel værdi.

Målet er at opnå en balanceret og kritisk tilgang til platformens muligheder samt undgå unødvendige udgifter.

Hvordan opretter jeg en annonce på Google Ads?

For at oprette en annonce på Google Ads skal du følge disse trin:

 1. Log ind på, eller opret din Google Ads-konto.
 2. Klik på “Kampagner” i venstre sidepanel.
 3. Klik på den blå knap “+ Kampagne” for at oprette en ny kampagne.
 4. Vælg den type kampagne, du ønsker at oprette, f.eks. søgekampagne, displaykampagne eller shoppingkampagne.
 5. Indtast de relevante oplysninger for din kampagne, herunder kampagnenavn, målgruppe og budget.
 6. Vælg de søgeord eller placeringer, hvor du ønsker, at din annonce skal vises.
 7. Opret annoncerne, fks. tekstannoncer ved at tilføje en overskrift, beskrivelse og URL til din hjemmeside.
 8. Vælg den ønskede budstrategi og fastsæt dit bud for klik eller visninger.
 9. Gennemgå og bekræft dine indstillinger, og klik på “Gem” for at oprette din annoncekampagne.

Efter din annoncekampagne er oprettet, kan du følge dens præstation, foretage justeringer og optimere den for at opnå bedre resultater.

Husk at overvåge din annoncekampagne løbende og analysere dens resultater for at sikre, at den opfylder dine forventninger og mål. Godkendelse og god forståelse af Google Ads-platformen er nøglen til at opnå succes med dine online annoncer.

Bemærk at du med fordel kan have forskellige kampagner, til forskellige søgeord og placeringer. Du kan på samme måde tilpasse din budstrategi på kampagneniveau så du Fks kan byde 20% højere i dit lokalområde. Det giver mening hvis din virksomhed har et lokalt anker. Fks hvis du som håndværker, hellere vil have opgaver med mindre kørsel. Det kan også være hvis du er frisør eller terapeut, som er eksempler på brancher som har udpræget gavn af en lokal strategi.

Hvordan fungerer betalingsmodellen for Google Ads?

Betalingsmodellen for Google Ads fungerer på en auktionsbaseret model, der bruger CPC (Cost Per Click) eller PPC (Pay Per Click) som betalingsmetode. Når du opretter en annonce i Google Ads, konkurrerer du med andre annoncører om at få din annonce vist i søgeresultaterne eller på relevante websites.

Auktionen bestemmer, hvor din annonce vises og hvor ofte den vises. Det er vigtigt at bemærke, at det at byde højest ikke altid betyder, at din annonce bliver vist mest. Google benytter sig af en kombination af faktorer, herunder bud, relevans og annoncekvalitet for at bestemme, hvilke annoncer der vises og i hvilken rækkefølge.

Når en bruger klikker på din annonce, betaler du kun det beløb, du har budt for det givne søgeord eller placering. Dette er grunden til, at CPC eller PPC modellen er populær, da du kun betaler, når en bruger er interesseret nok til at klikke på din annonce.

Der er dog også andre betalingsmetoder tilgængelige i Google Ads, såsom CPM (Cost Per Thousand Impressions) eller CPA (Cost Per Acquisition), der tillader dig at betale baseret på visninger af dine annoncer eller på specifikke handlinger, f.eks. en salg eller en tilmelding.

Det er værd at bemærke, at dit maksimale daglige budget i Google Ads er det maksimale beløb, du er villig til at betale om dagen for dine kampagner. Google Ads sørger for at optimere dine bud og budget for at få mest muligt ud af din annonceinvestering.

Samlet set giver betalingsmodellen for Google Ads dig fleksibilitet til at kontrollere dine reklameomkostninger og tilpasse din strategi baseret på dine specifikke forretningsmål.

Hvordan undgår jeg at overskride mit budget med Google Ads?

Selvom det kan være udfordrende at undgå at overskride dit budget med Google Ads, er der flere ting, du kan gøre for at optimere dine annoncekampagner og opnå bedre kontrol over dine udgifter. Her er nogle vigtige strategier og bedste praksis:

 1. Sæt realistiske budgetter: Start med at sætte et realistisk budget for dine Google Ads-kampagner. Analysér din virksomheds økonomi og vær sikker på, at dit budget er i overensstemmelse med dine mål og forventninger.
 2. Overvåg dine annonceudgifter løbende: Det er vigtigt at overvåge dine annonceudgifter regelmæssigt. Hold øje med, hvor meget du bruger i forhold til dit budget, og identificer områder, hvor der forekommer overskridelser. Dette vil muliggøre hurtig handling for at løse eventuelle problemer.
 3. Optimer dine annonceindstillinger: Gennemgå dine annonceindstillinger grundigt. Kontrollér dine bud, annonceplanlægning, målretning og placeringer for at sikre, at de er indstillet til at maksimere udnyttelsen af dit budget.
 4. Brug nøgleord og negative søgeord taktisk: Vælg nøje dine søgeord og brug negative søgeord strategisk. Dette hjælper dig med at målrette din annonce til de relevante brugere og udelukker ikke-relevante søgninger, der kan forøge dine udgifter.
 5. Udfør A/B-test: Udfør regelmæssige A/B-test for at evaluere effektiviteten af dine annoncer og landings-sider. Dette giver dig indsigt i, hvilke annoncer og indstillinger der giver de bedste resultater og kan hjælpe dig med at optimere dit budget.
 6. Monitorer og juster dine kampagner kontinuerligt: Hold øje med dine resultater og juster løbende dine kampagner efter behov. Overvåg vigtige metrikker

Bemærk er Google ads “tillader sig” at gå op til 100% over dit dagsbudget på enkelte dage, afhængig af budstrategi, så bliv ikke forskrækket hvis du ser et højere forbrug op enkelte dage. Ifølge Google vil det udligne sig over en 30 dages periode. hvilket jeg også kan bekræfte.

Hvordan kan jeg målrette mine Google Ads mod en specifik målgruppe?

For at målrette dine Google Ads mod en specifik målgruppe er der flere strategier, du kan bruge. Her er nogle vigtige metoder:

 1. Brug målgruppeindstillinger: Du kan bruge målgruppeindstillinger i Google Ads for at målrette dine annoncer mod en bestemt målgruppe. Du kan vælge specifikke demografiske oplysninger som alder, køn, geografisk placering og sprog. Ved at bruge disse indstillinger kan du sikre, at dine ads bliver vist til de personer, der er mest sandsynlige for at være interesserede i dit produkt eller din service.
 2. Brug remarketing: Remarketing er en effektiv metode til at målrette dine annoncer mod brugere, der tidligere har interageret med dit website. Ved at bruge remarketing kan du vise dine annoncer til disse brugere, når de browser på andre websites eller bruger apps, der er en del af Google Display-netværk. Dette er en måde at genoprette kontakt med potentielle kunder og øge chancen for konvertering.
 3. Brug interessebaseret målretning: Interessebaseret målretning giver dig mulighed for at vise dine annoncer til brugere, der viser interesse for bestemte emner eller aktiviteter. Du kan vælge fra en bred vifte af interesser, og dine annoncer vil blive vist for brugere, der viser interesse for disse emner. Dette er en effektiv måde at nå ud til en målgruppe, der allerede har vist interesse for dine produkter eller tjenester.
 4. Brug søgeordsmålretning: Ved at bruge søgeordsmålretning kan du målrette dine annoncer mod brugere, der søger efter specifikke søgeord eller sætninger på Google. Ved at identificere de relevante søgeord, der er forbundet med dit produkt eller din service, kan du øge chancen for, at dine annoncer vises for de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt

Hvordan kan jeg bruge søgeordsplanlægningsværktøjet i Google Ads?

For at kunne udnytte søgeordsplanlægningsværktøjet i Google Ads optimalt, skal du følge nedenstående trin:

 1. Log ind på din Google Ads-konto og naviger til “Værktøjer og indstillinger” i øverste højre hjørne.
 2. Vælg “Planlægning” under “Planlægningsværktøjer”.
 3. Klik på “Søgeordsplanlægningsværktøj” for at åbne det.

Når du er inde i søgeordsplanlægningsværktøjet, får du adgang til nøgleinformationer, der kan hjælpe dig med at forbedre din søgekampagne. Her er de vigtigste funktioner:

 1. Find nye søgeord: Indtast en relevant søgetekst eller en hjemmeside for at få forslag til nye søgeord, der kan øge din eksponering over for potentielle kunder.
 2. Se søgeordsideer: Få inspiration til populære søgeord relateret til din forretning. Du kan filtrere efter land, sprog og søgetype for at finde de mest relevante søgeord.
 3. Få trafikprognoser: Få estimater over antallet af klik, visninger og bud for specifikke søgeord og budstrategier. Dette kan hjælpe dig med at forudsige din kampagnes succes og justere dit budget og budstrategi derudfra.
 4. Annonceringsgrupper: Organiser dine søgeord i annonceringsgrupper for at gøre din kampagne mere struktureret og effektiv. Du kan nemt oprette og administrere annonceringsgrupper direkte fra søgeordsplanlægningsværktøjet.

Søgeordsplanlægningsværktøjet giver dig værdifuld indsigt i potentielle søgeord og trafikprognoser. Ved at forstå, hvordan du kan bruge dette værktøj kan du optimere dine Google Ads-kampagner og nå ud til dit målgruppe med større succes.