Hvad kan du selv gøre for at komme godt i gang med SEO?

13 jun. 2023

Det har stor betydning, hvilke kommunikationsformer, du anvender, hvis du vil fange din læsers opmærksomhed. I denne artikel får du forklaret ikke bare en form, men to: AIDA modellen og Lasswells kommunikationsmodel, der ligeledes er eminent til optimering af SEO.

Ordet kommunikation kommer af det latinske ’communico’, som betyder at dele. I vores moderne verden deler vi konstant med hinanden gennem forskellige kanaler, herunder de skriftlige. Men kommunikation er mere end blot at sætte ord ind på en skærm. Det er en kompleks proces, der kræver overvejelser af både budskabet og publikum.

AIDA modellen, din ultimative tjekliste

Lad os begynde med en forklaring af AIDA modellen, der en kommunikationsmodel, der giver et overskueligt overblik over de fire faser, som en læser typisk går igennem. Det gælder faktisk ikke kun menneskelige læsere. Søgemaskinerne går også højt op i om dine tekster skaber værdi for brugerne. 

A står for ’attention’ og det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at fange din læsers opmærksomhed. Undersøgelser viser, at hver voksne borger i vestlige samfund udsættes for ca. 15.000 eksponeringer af budskaber hver dag. 

Vores hjerner er designet til at sortere uvæsentlig information fra og det er som regel information, den kender. Derfor er det vigtigt, at din kommunikation fanger læserens opmærksomhed.

Det leder til det næste punkt i AIDA modellen. I’et står for ordet ’interest’. Skriver du fx om rejser til Grækenland, hvor målgruppen er børnefamilier, er sproget klart anderledes end, hvis du henvender dig til unge, som skal på interrail. Grækenland er altså ikke bare et land med skønne strande, varmt vejr og god mad. Du skal skabe interesse specifikt for den målgruppe, du henvender dig til.

Det næste punkt i AIDA modellen (D) står for ’desire’. Her må du spørger dig selv, hvad der vækker en lyst i din læser, som gør, at det her må de bare vide mere om. Her går du altså ned i dybden med det behov, som din læser kan få opfyldt. Måske har du brugt ordene ’Ny pris’ til at skabe opmærksomhed og interesse. Nu skal du fokusere på, hvad læseren kan opnå. Hvis det er en ferie til Grækenland, er det måske afslapning fra hverdagens forpligtelser, hvis det gælder børnefamilierne og oplevelser, hvis det gælder interrailerne. 

Det sidste led er A’et, som står for Action. Nu skal der selvfølgelig ske noget. Enten gennem et køb, hvis det er en webshop, du skriver til eller ved noget andet, som læseren selv kan gøre. 

Det er en iboende trang i mennesker at handle på det, som vi er blevet opmærksomme på. Derfor er det vigtigt, at du præsenterer en reel handlemulighed for læseren. 

Lasswells kommunikationsmodel, enhver skribents nødvendighed

Den næste model, som jeg vil præsentere dig for, bruges ofte i marketingsregi. 

Laswells kommunikationsmodel er opkaldt efter sin opfinder, den amerikanske politolog, Harild D. Lasswell, som brugte modellen til at analysere effekten af taler og artikler. 

Laswells kommunikationsmodel tager udgangspunkt i fem elementer, som en skribent skal være knivskarp på. Er vedkommende det, stiger sandsynligheden for at komme igennem med sit budskab markant.

Hvem er afsenderen? Hvad er budskabet? Hvilken kanal udsender det? Hvem er modtageren og hvad er den tilsigtede virkning?

Hver af disse elementer spiller en vigtig rolle i kommunikationen. Hvordan bliver afsenderen opfattet af modtagere og passer budskabet til den kanal, der bliver udgivet fra. Er intentionen at underholde eller oplyse. Hvis du som skribent forholder dig til de elementer, som Laswells kommunikationsmodel præsenterer, er du virkelig godt på vej til at styrke forholdet mellem dig og dine læsere.

God fornøjelse.