Hvad laver en interim marketing manager?

13 jun. 2023

Skal, skal ikke. Ansættelser og især fastansættelser er en stor beslutning for mange små og mellemstore virksomheder. Især når det gælder marketingbudgettet, fordi det kan være svært at måle en direkte effekt af indsatsen. 

Denne artikel klæder dig på til bedre at kunne træffe en beslutning om, hvorvidt du skal fastansætte en marketing manager eller en freelance CMO, da der er fordele og ulemper ved begge løsninger.

Interim betyder midlertidig eller foreløbig. Det vil sige, at en interim marketing manager en marketingsleder, der ansættes til at udføre ledelsesopgaver inden for markedsføring i en virksomhed i en defineret periode. Denne rolle adskiller sig en lille smule fra en freelance manager, da en interim marketing manager typisk ansættes til at bestride en stilling med ansvar for at lede og implementere marketingsstrategier og aktiviteter i en længere, men alligevel afgrænset periode.

Hvornår er der behov for en freelance marketing manager?

Det sker ofte i overgangsperioder, hvor er der ændringer i ledelsen eller en større omstrukturering undervejs. Her får en interim marketing manager til opgave at sikre kontinuitet, således at marketingsarbejdet kan foregå uforstyrret. Det kan også være, at en virksomhed er i gang med at rekruttere en fastansat til rollen, og indtil den rette person er fundet, tager den interim marketing manager sig af opgaverne.

Nogle virksomheder har desuden brug for at gennemføre projektbaserede opgaver, fx lancering af et nyt produkt, som de hyrer en interim CMO til.

De primære ansvarsområder en freelance eller interim marketing manager ligner dem for en traditionel marketing manager. De omfatter som regel:

  • Udvikling og implementering af marketingsstrategier og planer: De område handler om at kunne identificere målgrupper, analyse af markedstrends og lave strategier og planer for, hvordan virksomhedens mål opnås. De skal være realistiske og alligevel tilpas visionære til at skabe noget nyt. Det handler jo trods alt om at skabe positiv ståhej om et produkt.
  • Kampagneplanlægning og – eksekvering: Det drejer sig om at planlægge og eksekvere markedsføringskampagner på tværs af forskellige kanaler, herunder digital markedsføring, reklamer, events, PR-aktiviteter og så videre. 
  • Budgetstyring og resurseallokering: Hvor mange penge bruges til hvad? Det er et ansvarsområde, der handler om at kunne arbejde og overholde fastlagte budgetter i overensstemmelse med virksomhedens afsatte midler.
  • Konkurrentanalyse. Hvilke nabobrands gør, hvad og ikke mindst hvordan. Det er en vigtig del af opgaven at følge med i markedet og analysere konkurrenterne. 
  • Brand management: Her gælder det om at overvåge og forvalte virksomhedens brandidentitet, herunder udviklingen af strategier for brandet, samt guidelines til resten af de ansatte og sikring af konsistens i alle marketingsaktiviteter. Det går fx ikke, at nogen bruger andre farver i deres e-mail signatur end resten af virksomheden. Brandbeskyttelse er mindst lige så vigtig om brandudvikling. 
  • Markedsundersøgelser og analyse. Det er vigtigt at kunne udføre markedsundersøgelser, analysere ikke bare konkurrenter, men også forbrugeradfærd for at identificere markedsmuligheder og justere strategierne.
  • Teamledelse. Her er det vigtigt at kunne styre og koordinere marketingteamet, herunder rekruttering, træning, mentoring, opgavefordeling og feedback på medarbejdernes præstationer.
  • Samarbejde med andre afdelinger: Arbejdet med fx salgsafdelingen, produktudvikling, reklamebureauer og andre interne og eksterne interessenter er vigtige for at sikre en sammenhængende og effektiv marketingindsats.

Fordele og ulemper ved at ansætte en interim eller freelance manager

Erfaring og ekspertise. Mennesker i disse roller har typisk en bred vifte af erfaring inden for markedsføring og projektledelse. De kan bringe en dybdegående viden og effektive arbejdsgange med ind i virksomheden fra tidligere opgaver og projekter.

Både freelance og interim marketing managers har som regel en objektiv tilgang til, hvad der fungerer og kan se virksomhedens behov og udfordringer ude fra. Samtidig kan det styrke de fastansatte marketingsfolk at få input ude fra, som de kan bruge fremadrettet. 

Den helt rigtige på posten

Fordelen ved at have en fastansat marketing manager er imidlertid at vedkommende har tid og rum til at opbygge et stærkt team og holdånd, fordi vedkommende har sin daglige gang i virksomheden. 

Omvendt er ulempen, at hvis man ikke har den helt rigtige person på posten, kan det skabe lige så mange negative og omkostningstunge ringe i vandet. 

Man får som virksomhed heller ikke den samme fleksibilitet som ved at hyre freelance. Det kan netop ske efter behov og tilpasses en aktuel arbejdsbelastning efter forskellige projekters omfang. 

Desuden kan ansættelse af en freelance CMO være mere omkostningseffektivt end at ansætte en fuldtidsmedarbejder. Virksomheden skal kun betale for de timer eller projekter, der er blevet aftalt, og undgår omkostninger som løn, forsikring og sygdom. 

Det er dog vigtigt at vælge en pålidelig og erfaren freelance marketing manager med en dokumenteret baggrundshistorik og gode referencer. 

Freelance marketing managers kan findes gennem freelanceplatforme, online netværk eller anbefalinger fra andre virksomheder. 

Det anbefales at indgå en klar kontrakt, der definerer opgaver, tidslinjer, omkostninger og forventninger for at sikre et vellykket samarbejde.